illustration-bike-man-1

Patarimai dviračių vairuotojams

Parengta Lietuvos kelių policijos tarnybos

Tinkamas dviratis

Šiuos veiksmus turite atlikti prieš pasirenkant dviratį:

 • Įsitikinkite jog dviratis yra tinkamo dydžio ir teisingai sureguliuotas.
 • Tinkamai parinktas dviratis yra patogesnis it lengviau valdomas.
 • Dviračių nuomos punktas jums visada padės išsirinkti tinkamą dviračio dydi.
 • Įsitikinkite jog dviratis yra geroje kondicijoje kaskart sustojus.

Asmeninė apsauga

Dviratis – dviratė bemotorė, aplinką tausojanti transporto priemonė, naudojama pramogai, susisiekimui, laisvalaikio praleidimui, turizmui, sportavimui, varžyboms. Be to, dviratis – patogi, ekonomiška ir ekologiška transporto priemonė. Tokia transporto priemone patogu naudotis tiek mieste, tiek kaime.

Tikimybė žūti arba būti sužeistiems šios kategorijos eismo dalyviams yra keletą kartų didesnė nei asmenims, sėdintiems automobilyje. Todėl dviratininkų saugumas – viena iš svarbesnių eismo užtikrinimo užduočių.

Mūsų šalies eismo įvykių statistika patvirtina, kad dviračiais važiuojama pakankamai dažnai. Per eismo įvykius nemažą nukentėjusiųjų ar žuvusiųjų dalį sudaro dviračių vairuotojai. Beje, daugiau kaip pusė eismo įvykių, kuriuose nukenčia dviratininkai, įvyksta dėl jų pačių neatsargumo, t. y. Kelių eismo taisyklių reikalavimų nesilaikymo.

Primename, kad visi eismo dalyviai, tarp jų ir dviračių vairuotojai, privalo paisyti Kelių eismo taisyklių (toliau – KET).

2014 m. liepos 1 d. įsigaliojo 2013 m. birželio 13 d. įstatymu Nr. XII-360 priimti Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – SEAKĮ) pakeitimai, tarp jų ir „Reikalavimai dviračių vairuotojams“.

SEAKĮ 2 straipsnyje nauja redakcija išdėstytos pagrindinės sąvokos. Kartu įvesta nauja sąvoka „motorinis dviratis“ (tai transporto priemonė, kuri turi ne mažiau kaip du ratus ir vidaus degimo variklį ar elektros variklį, kurių didžiausioji naudingoji galia ne didesnė kaip 1 kW, ir kurios didžiausiasis projektinis greitis ne didesnis kaip 25 km/val.).

SEAKĮ 17 straipsnis (Reikalavimai dviračių vairuotojams):

Važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų, o išklausiusiems Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytą mokymo kursą ir turintiems mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, – ne jaunesniems kaip 12 metų asmenims. Prižiūrint suaugusiajam važiuoti važiuojamąja kelio dalimi dviračiu leidžiama ne jaunesniems kaip 8 metų asmenims. Gyvenamojoje zonoje dviračių vairuotojų amžius neribojamas.

Dviračio vairuotojui leidžiama važiuoti keliu tik tvarkingą stabdį ir garso signalą turinčiu dviračiu. Dviračio gale turi būti raudonas šviesos atšvaitas arba raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai šviesos atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų.

 • Važiuodamas važiuojamąja kelio dalimi dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonos šviesos žibintas.
 • Važiuojant keliu tamsiuoju paros metu arba kai blogas matomumas, dviračio priekyje turi degti baltas šviesos žibintas, o gale – raudonas šviesos žibintas, dviračio vairuotojas privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.
 • Dviračio vairuotojai (keleiviai) iki 18 metų, važiuodami (vežami) keliu, privalo būti užsidėję ir užsisegę dviratininko šalmus. Vyresniems kaip 18 metų asmenims, dviračiu važiuojantiems keliu, rekomenduojama būti užsidėjus ir užsisegus dviratininko šalmą.

Reikalavimai dviračių vairuotojams (KET VIII skyrius)

 • Važiuoti dviračiu leidžiama tik dviračių takais, pėsčiųjų ir dviračių takais arba dviračių juostomis, o kur jų nėra, – tam tinkamu (su asfalto arba betono danga) kelkraščiu. Kai kelyje nėra dviračių tako, pėsčiųjų ir dviračių tako arba dešinėje kelio pusėje nėra dviračių juostos, kelkraščio, taip pat tais atvejais, kai jais važiuoti negalima (duobėti ir panašiai), leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo arčiau jos dešiniojo krašto, išskyrus KET 106 punkte nurodytus atvejus, taip pat kai reikia apvažiuoti kliūtį, važiuoti tiesiai, kai iš pirmosios eismo juostos leidžiama sukti tik į dešinę. Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo duoti kelią pėstiesiems, neturi jiems trukdyti ar kelti pavojaus, o pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas pėsčiojo judėjimo greičiui (3–7 km/val., paliekant tokį tarpą iš šono, kad eismas būtų saugus.
 • Dviračio vairuotojui, važiuojančiam važiuojamąja dalimi, prireikus pasukti į kairę, apsisukti ar pervažiuoti į kitą kelio pusę, rekomenduojama nulipti nuo dviračio ir kirsti važiuojamąją dalį vedantis dviratį, jeigu eismo sąlygos to reikalauja.
 • Dviračio vairuotojas, artėdamas prie vietos, kur reikia kirsti važiuojamąją dalį, visais atvejais privalo sumažinti važiavimo greitį ir gali tęsti judėjimą tik įsitikinęs, kad važiuoti saugu ir nebus trukdoma kitiems eismo dalyviams.
 • Dviračio vairuotojas, norėdamas kirsti važiuojamąją dalį ten, kur eismas nereguliuojamas, privalo praleisti važiuojamąja dalimi važiuojančias transporto priemones, išskyrus atvejus, kai kerta išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, gyvenamosios zonos, kiemo, stovėjimo aikštelės, kai kerta važiuojamąją dalį, į kurią kiti vairuotojai suka.
 • Dviračio vairuotojui dviračio juosta arba kelkraščiu leidžiama važiuoti tik ta pačia kryptimi, kuria vyksta kitų transporto priemonių eismas gretima eismo juosta.
 • Dviračių taku ar dviračių juosta dviračio vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau tako ar juostos dešiniojo krašto. Jeigu pėsčiųjų ir dviračių take ar šaligatvyje horizontaliuoju ženklinimu (dviračio simboliu) yra paženklinta dviračių eismui skirta tako (šaligatvio) dalis, dviračio vairuotojas privalo važiuoti tik ja ir kuo arčiau jos dešiniojo krašto.
 • Vietose, kur eismą reguliuoja šviesoforai, dviračių vairuotojai privalo paisyti šviesoforų su dviračio simboliu, o kai jų nėra, – transporto šviesoforų signalų.

Dviračių vairuotojams draudžiama:

 • Važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu įrengti dviračių takai, išskyrus KET nustatytus atvejus.
 • Važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais.
 • Važiuoti nelaikant bent viena ranka vairo.
 • Vežti keleivius, jeigu nėra įrengtų specialių sėdėjimo vietų.
 • Vežti, vilkti ar stumti krovinius, kurie trukdo vairuoti arba kelia pavojų kitiems eismo dalyviams.
 • Būti velkamiems kitų transporto priemonių.
 • Vilkti kitas transporto priemones, išskyrus tam skirtas priekabas.
 • Važiuoti įsikibus į kitas transporto priemones.
 • Kirsti važiuojamąją dalį važiuojant pėsčiųjų perėjomis.

Organizuota dviratininkų grupė gali važiuoti važiuojamąja dalimi.

KET nustatyti reikalavimai dviračių vairuotojams taip pat privalomi motorinių dviračių vairuotojams.

Su kiekvienu dviračiu gaunate:

Šalmą
Rakinimo spyną
GPS-gidas 
Dviračio krepšelį

Nuomos salygos

1. Naudojimas ir priežiūra inventoriaus

The Client acknowledges and agrees that they have inspected the Equipment, and that the Equipment is in good condition and suitable for the intended use.

2. Kliento ir aplinkinių saugumas

Cycling involves Risks. The Client agrees that despite such Risks the Client wants to
participate in the holiday and/or hire and use the Equipment, and accepts sole responsibility for: (a) the Equipment; and (b) the safety of the Client and others.

3. Vėlyvi grąžinimai bus papildomai apmokestinami

The Client will take proper and reasonable care of the Equipment during the Hire Period, and will return it in good order and condition to Komo by 19:00h on the return date specified in the Contract, unless otherwise agreed by Komo. Late returns will be charged a daily hire rate until returned, unless prior arrangements have been made.

4. Kompitencijos naudoti inventorių

The Client warrants that all persons who will use the Equipment are competent to use the Equipment, will use the Equipment in the manner it was designed to be used, will follow any directions from Bike Breaks relating to the use and safety of the Equipment, and will comply with all laws and obligations in relation to the use and control of the Equipment.
No modifications to Equipment.

5. Klientas nepakeis ir nemodifikuos suteikto inventoriaus

The Client will not change or modify the Equipment without Bike Kona’s agreement. If the Client changes or modifies the Equipment without Bike Breaks’s agreement, such changes or modifications will be considered damage, and clause 7) will apply.
Damage or loss

6. Pranes apie aptiktus gedimus ar pažeidimus

The Client is solely responsible for any damage to, or loss of, the Equipment during the Hire Period. The Client will notify Komo immediately if the Equipment is damaged or lost, and will follow all reasonable instructions of Komo in relation to such damaged or lost Equipment.

7. Nutikus nelaimindui atsitikimui

In the case of damage to the Equipment (excluding reasonable wear and tear, and any damage to inner tubes), however caused, the Client will be responsible for and will pay Komo for the full cost of all repairs, including the cost of replacing any damaged parts and any labour to restore the Equipment to the condition it was in at the commencement of the Hire Period. For the avoidance of doubt, Komo has the sole right to reasonably determine: (a) whether the Equipment has been damaged during the Hire Period; (b) whether such damage is beyond reasonable wear and tear; (c) the extent of such damage; and (d) the full cost of the repairs required.

8. Pamestas ar pavogtas inventorius

In the case of loss of the Equipment, however caused, the Client will be responsible for and will pay Komo for the full cost to Komo of replacing such Equipment.

9. Žalos atlyginimas

In addition to the costs set out in clauses 7) and 8), the Client will be responsible for and will indemnify Komo for any loss of revenue suffered by Komo due to the unavailability of the Equipment for hire due to damage or loss. The costs for lost revenue will not exceed the equivalent of 7 days hire of the Equipment at the prevailing hire rates.

Atsiskaitymas

 • For Rental only bookings full payment is required upon booking. Payment will be made via the secure online booking system.
 • For all other bookings the Client agrees to pay a 30% down payment to Komo upon booking and the remaining balance at least 30 days before the start date of the holiday/rental by: (a) upon receipt of payment request via online booking system; or (b) bank transfer into the following bank account: BBVA· IBAN:  ES75-0132-8412-85-0191 510429  · BIC: BBVAESMMXXX
 • The Client also agrees to pay all applicable: (a) IVA tax and any other government taxes or duties; and (b) bank charges on money transfers.
 • If the Client fails to pay the total price at least 30 days before the start date, Komo reserves the right to cancel, amend or modify the Client’s reservation at its sole discretion.
 • Payment of all or part of the total price (including payment by credit card) is acceptance of these T&Cs.
  Changes to Bookings /Cancellation
 • If the service becomes unavailable for the Hire Period due to circumstances beyond Komo’ control (such as theft, fire, earthquake, or damage from an earlier hire contract), Komo will use its best efforts to offer the Client a suitable alternative. If Komo is unable to offer a suitable alternative, the Client will be entitled to a full refund of any monies paid to Komo, minus any costs Komo has incurred related to this booking.
 • No refunds will be made for early returns, late pickups, no-shows or change of mind.